♛ᴏғғɪᴄɪᴀʟ ᴘᴀɢᴇ♛ ❤️kirkuk❤️

My Image

kurd.moon


https://youtu.be/rNupi9Wl_mg ‎   ‏                 ♛Welcome♛‏                  ♛style♛ ♛Makeup♛ ♛cars♛ ♛fashion♛ ♛tumelr♛ ♛lord♛ ♛watches♛ ♛songs♛ ♛girl and boy♛ ⠀ Snap👻:kurd.moon


kurd.moon @Thu 18 Jan 2018


⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴀ ʟɪᴋᴇ ᴡ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴘᴀɢᴇ ᴋᴀᴍ ɢᴀᴡʀᴛʀ ᴋᴀɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴀɢ ʜᴀᴡʀᴇᴋᴀɴᴛᴀɴ ᴋᴀɴ
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ғᴏʟʟᴏᴡ @kurd.moon
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ғᴏʟʟᴏᴡ @kurd.moon
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ғᴏʟʟᴏᴡ @kurd.moon
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀᴅᴍɪɴ . @A7a'm

kurd.moon @Wed 17 Jan 2018


ئەھـا خۆشەویستە تازەبووەكەی من🥀 . ‎♥️💜🌸هاوكارمان بن تا برده وام بين🌸💜♥️
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀✿™@kurd.moon ✿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
♥‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ✿ ♥⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀1ᴀᴅᴍɪɴ 💙 #حەمە'مـ
.
#kurd
#snapchat
#kurd
#moon

#kurd #حەمە #snapchat #moon

kurd.moon @Tue 16 Jan 2018


سيري پؤسته كاني پيشومان بكه 🤗 . ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴀ ʟɪᴋᴇ ᴡ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴘᴀɢᴇ ᴋᴀᴍ ɢᴀᴡʀᴛʀ ᴋᴀɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴀɢ ʜᴀᴡʀᴇᴋᴀɴᴛᴀɴ ᴋᴀɴ
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ғᴏʟʟᴏᴡ @kurd.moon
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ғᴏʟʟᴏᴡ @kurd.moon
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ғᴏʟʟᴏᴡ @kurd.moon
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀᴅᴍɪɴ . @A7a'm

kurd.moon @Tue 16 Jan 2018


نازانێ 'یارم' بڕبڕەی پشتمە 🙌🏿🥀 . ‎♥️💜🌸هاوكارمان بن تا برده وام بين🌸💜♥️
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀✿™@kurd.moon ✿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
♥‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ✿ ♥⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀1ᴀᴅᴍɪɴ 💙 #حەمە'مـ
.
#kurd
#snapchat
#kurd
#moon

#kurd #حەمە #snapchat #moon

kurd.moon @Mon 15 Jan 2018


‎♥️💜🌸هاوكارمان بن تا برده وام بين🌸💜♥️
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ✿™@kurd.moon ✿
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀ 🌙sopas bo like u commentakan⠀💎⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ♥‏ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ✿ ♥⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴀᴅᴍɪɴ 💜 #A7A'm
.
#A7A
#moon 
#snapchat
#kurd
#moon

#kurd #a7a #snapchat #moon

kurd.moon @Sun 14 Jan 2018


‎♥️💜🌸هاوكارمان بن تا برده وام بين🌸💜♥️
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ✿™@kurd.moon ✿
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀ 🌙sopas bo like u commentakan⠀💎⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ♥‏ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ✿ ♥⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴀᴅᴍɪɴ 💜 #A7A'm
.
#A7A
#moon 
#snapchat
#kurd
#moon

#kurd #a7a #snapchat #moon

kurd.moon @Sun 14 Jan 2018


#تـا جێم نەھێڵیت 😔🥀 . ‎♥️💜🌸هاوكارمان بن تا برده وام بين🌸💜♥️
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀✿™@kurd.moon ✿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
♥‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ✿ ♥⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀1ᴀᴅᴍɪɴ 💙 #حەمە'مـ
.
#kurd
#snapchat
#kurd
#moon

#kurd #حەمە #تـا #snapchat #moon

kurd.moon @Fri 12 Jan 2018


ھـــەر تــــ💔ـــۆ✋🏿🥀 . ‎♥️💜🌸هاوكارمان بن تا برده وام بين🌸💜♥️
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀✿™@kurd.moon ✿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
♥‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ✿ ♥⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀1ᴀᴅᴍɪɴ 💙 #حەمە'مـ
.
#kurd
#snapchat
#kurd
#moon

#kurd #حەمە #snapchat #moon

kurd.moon @Fri 12 Jan 2018


دڵــنیـابـە ئازیز 😌🖤 . ‎♥️💜🌸هاوكارمان بن تا برده وام بين🌸💜♥️
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀✿™@kurd.moon ✿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
♥‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ✿ ♥⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀1ᴀᴅᴍɪɴ 💙 #حەمە'مـ
.
#kurd
#snapchat
#kurd
#moon

#kurd #حەمە #snapchat #moon

kurd.moon @Fri 12 Jan 2018


خـۆم دەزانـــم 🥀🖤 . ‎♥️💜🌸هاوكارمان بن تا برده وام بين🌸💜♥️
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀✿™@kurd.moon ✿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
♥‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ✿ ♥⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀1ᴀᴅᴍɪɴ 💙 #حەمە'مـ
.
#kurd
#snapchat
#kurd
#moon

#kurd #حەمە #snapchat #moon

kurd.moon @Thu 11 Jan 2018


دڵــــ💔ــمـ.. . ‎♥️💜🌸هاوكارمان بن تا برده وام بين🌸💜♥️
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀✿™@kurd.moon ✿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
♥‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ✿ ♥⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀1ᴀᴅᴍɪɴ 💙 #حەمە'مـ
.
#kurd
#snapchat
#kurd
#moon

#kurd #حەمە #snapchat #moon

kurd.moon @Thu 11 Jan 2018


ئـــەڵێــن 💜🗝🔗 . ‎♥️💜🌸هاوكارمان بن تا برده وام بين🌸💜♥️
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀✿™@kurd.moon ✿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
♥‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ✿ ♥⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀1ᴀᴅᴍɪɴ 💙 #حەمە'مـ
.
#kurd
#snapchat
#kurd
#moon

#kurd #حەمە #snapchat #moon

kurd.moon @Thu 11 Jan 2018


تـــــ🖤ــــۆ 🔗 . ‎♥️💜🌸هاوكارمان بن تا برده وام بين🌸💜♥️
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀✿™@kurd.moon ✿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
♥‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ✿ ♥⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀1ᴀᴅᴍɪɴ 💙 #حەمە'مـ
.
#kurd
#snapchat
#kurd
#moon

#kurd #حەمە #snapchat #moon

kurd.moon @Wed 10 Jan 2018


مــنـ ھــاتــووم پـێـتـ بـڵــێـم😍💘 ‏•
•
•
‎ #ڵایــــك و #كۆممینت بـكەن ، بـا ئــیمەش تــاقەتی پــۆستمان هـەبێ 🙌🏼.
،
‎ئــەوی كـڕدی بـۆی ئـــەكەیـنەوە 👐🏼
.
.
‎😼 هـــاوكـاڕی ئـیوە بــــەڕدەوامـی ئـیمەیە 😼
.
.💧
‎#پــــلیـص @kurd.moon👈Follow 
Follow👉 @kurd.moon 👈Follow
Follow👉 @kurd.moon 👈Follow
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆
🔥🌚✨💦🌙💞🌹🔱
. 💫🙈😻🌸💥🌺🙈💦
. 🌟🌝💎🔐🔮 🔥〽️🌝
. ❤⚡️☢️🔱💯🔰💜💫
. ⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

#كۆممینت #ڵایــــك #سەیڕی_پۆستەكانی_پێشوتر_بكە✌️✌️ #a7a #پــــلیـص #تاگی_هاوڕێكانت_بكە👫👭👬

kurd.moon @Tue 09 Jan 2018


🌸🌙💕هاوكارمان بن تا به رده وام بين🌸🌙💕 ' ✨🔥💕سيري پؤسته كاني پيشومان بكةن❤️⚡️🌟 ‏'
┏┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┛
⠀⠀⠀ 🌸•جوانترین وێــــنه‌ لێره‌ ببینه‌•🔥 ⠀⠀ ‎💎• هاوکاری ئێوه‌ به‌رده‌وامی ئێمه‌یه‌•✨⠀⠀ 👥•ʟɪᴋᴇ👍🏻.ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ 💭.ᴛᴀɢ
⠀ ⠀⠀⠀⠀💠•هه‌میشه جیاوازین•‌ 👌🏻
┗┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┛ 🔻 @kurd.moon 🔺 . 🅰️dmin. @A7a'm

kurd.moon @Tue 09 Jan 2018


🌸🌙💕هاوكارمان بن تا به رده وام بين🌸🌙💕 ' ✨🔥💕سيري پؤسته كاني پيشومان بكةن❤️⚡️🌟 ‏'
┏┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┛
⠀⠀⠀ 🌸•جوانترین وێــــنه‌ لێره‌ ببینه‌•🔥 ⠀⠀ ‎💎• هاوکاری ئێوه‌ به‌رده‌وامی ئێمه‌یه‌•✨⠀⠀ 👥•ʟɪᴋᴇ👍🏻.ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ 💭.ᴛᴀɢ
⠀ ⠀⠀⠀⠀💠•هه‌میشه جیاوازین•‌ 👌🏻
┗┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┛ 🔻 @kurd.moon 🔺 . 🅰️dmin. @A7a'm

kurd.moon @Sat 06 Jan 2018


یەکەم پۆستم لە ساڵی تازە 💔 . 🌸🌙💕هاوكارمان بن تا به رده وام بين🌸🌙💕 ' ✨🔥💕سيري پؤسته كاني پيشومان بكةن❤️⚡️🌟 ‏'
┏┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┛
⠀⠀⠀ 🌸•جوانترین وێــــنه‌ لێره‌ ببینه‌•🔥 ⠀⠀ ‎💎• هاوکاری ئێوه‌ به‌رده‌وامی ئێمه‌یه‌•✨⠀⠀ 👥•ʟɪᴋᴇ👍🏻.ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ 💭.ᴛᴀɢ
⠀ ⠀⠀⠀⠀💠•هه‌میشه جیاوازین•‌ 👌🏻
┗┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┛ 🔻 @kurd.moon 🔺 . 🅰️dmin. @A7a'm

kurd.moon @Sun 31 Dec 2017


🌸🌙💕هاوكارمان بن تا به رده وام بين🌸🌙💕 ' ✨🔥💕سيري پؤسته كاني پيشومان بكةن❤️⚡️🌟 ‏'
┏┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┛
⠀⠀⠀ 🌸•جوانترین وێــــنه‌ لێره‌ ببینه‌•🔥 ⠀⠀ ‎💎• هاوکاری ئێوه‌ به‌رده‌وامی ئێمه‌یه‌•✨⠀⠀ 👥•ʟɪᴋᴇ👍🏻.ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ 💭.ᴛᴀɢ
⠀ ⠀⠀⠀⠀💠•هه‌میشه جیاوازین•‌ 👌🏻
┗┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┛ 🔻 @kurd.moon 🔺 . 🅰️dmin. @A7a'm

kurd.moon @Sat 30 Dec 2017


ئەو چاوەی 🌙🙈 . ‎♥️💜🌸هاوكارمان بن تا برده وام بين🌸💜♥️
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀✿™@kurd.moon ✿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
♥‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ✿ ♥⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀1ᴀᴅᴍɪɴ 💙 #حەمە'مـ
.
#kurd
#snapchat
#kurd
#moon

#kurd #حەمە #snapchat #moon

kurd.moon @Sat 30 Dec 2017


بيري هه مووشتيك ئه كةم . 🌸🌙💕هاوكارمان بن تا به رده وام بين🌸🌙💕 ' ✨🔥💕سيري پؤسته كاني پيشومان بكةن❤️⚡️🌟 ‏'
┏┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┛
⠀⠀⠀ 🌸•جوانترین وێــــنه‌ لێره‌ ببینه‌•🔥 ⠀⠀ ‎💎• هاوکاری ئێوه‌ به‌رده‌وامی ئێمه‌یه‌•✨⠀⠀ 👥•ʟɪᴋᴇ👍🏻.ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ 💭.ᴛᴀɢ
⠀ ⠀⠀⠀⠀💠•هه‌میشه جیاوازین•‌ 👌🏻
┗┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┛ 🔻 @kurd.moon 🔺 . 🅰️dmin. @A7a'm